Energideklaration

 

Kontakt

 

 

 

Fukt & Klimatanalys AB

Klägstorps Gård

312 94 Laholm

0739877445

info@fuktklimatanalys.se

 

 

 

 

 

 

Energideklarera med oss

till fast pris.

 

 

 

Energideklaration småhus

från 2500 kr inkl. moms och besiktning på plats.

 

 

 

Större fastigheter och specialbyggnader offereras.

 

 

 

 

Fukt & Klimatanalys är ett företag som utför energideklarationer med certifierad energiexpert.

 

Vi utför energideklarationer efter dina behov gällande såväl större hyresfastigheter, specialbyggnader och villor.

 

Lösningarna är anpassade efter Boverkets krav på besiktningar av fastigheter.

Energideklaration

Energideklaration; ett lagkrav

 

Enligt gällande lagkrav skall följande energideklarera:

 

- Innan årsskiftet 2008/2009 skall samtliga flerbostadshus och specialbyggnader ha gjort sin energideklaration.

 

- Från den 1 januari 2009 skall samtliga villor som säljs ha en giltig energideklaration. Fritidshus innefattas även här om de säljs alternativt hyrs ut på längre tid.

 

Syftet med energideklarationen är att medvetandegöra energiförbrukningen och ge förslag på energibesparande åtgärder som inte påverkar innemiljön negativt. Du är inte tvingad att följa föreslagna åtgärder men tanken är att det skall löna sig för dig som beställare. Åtgärderna har dessutom en positiv inverkan på miljön vilket vi alla eftersträvar i dagens samhälle.

Energideklarationens olika steg

 

 

Steg ett:

Besiktning av fasigheten bokas med beställaren, som då får information om vilka uppgifter som behövs för upprättande av energideklaration samt överenskommelse träffas angående kostnad och betalningsvillkor. Beställare skall då tillhandahålla det underlag som energiexperten behöver för att utföra energideklarationen. Exempel på underlag kan vara ritningar, fakturor avseende el, värme och vatten för att kunna beräkna årsförbrukning, protokoll gällande ventilationskontroll (OVK) och radonmätningsprotokoll.

Efter detta följer en tidsbokad besiktning av fastigheten där energiexperten skall bekräfta de inlämnade uppgifterna om fastighetens status avseende energiförbrukning.

 

Steg två.

Energiexperten sammanställer och analyserar därefter uppgifterna om fastigheten och matar in dem i Boverkets register och får fram en beräkning på husets energiförbrukning uttryckt i kWh/m2.

 

Första och andra steget ligger till grund för beräkningsarbetet som görs av energiexperten. Därefter följer en fördjupad analys där man sammanställer olika åtgärdsförslag som uppger hur mycket som kan sparas in på varje åtgärd. Allt detta syftar till att effektivisera energianvändningen.

 

När kunden sedan erhållit faktura från Fukt & Klimatanalys gällande energideklarationen, och reglerat denna, så levereras utredningen tillsammans med energideklarationsintyget till beställaren som sätter upp det på anvisad plats i fastigheten.

 

Copyright © All Rights Reserved.